Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 20

informuje, że zebranie rodziców

dzieci przyjętych do klasy I

w roku szkolnym 2023/2024

odbędzie się 28.08.2023r. o godz. 17.30