Rekrutacja do oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2024/2025Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 20 informuje, że na podstawie Zarządzenia Prezydenta Miasta Ruda Śląska Nr SP.0050.2.15.2024 z dnia 19 stycznia 2024 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym na rok szkolny 2024/2025 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których Miasto Ruda Śląska jest organem prowadzącym wniosek o przyjęcie do przedszkola publicznego /oddziału przedszkolnego można składać
 w dniach 01.03.2024-15.03.2024 r. w godz. 8.00 – 15.00 na platformie internetowej:

www.rudaslaska.przedszkola.vnabor.pl

Kryteria brane pod uwagę w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Ruda Śląska dla kandydatów oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także liczbę punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria określa uchwała nr PR.0007.179.2023 Rady Miasta Ruda z dnia 30 listopada 2023 r.