Skład Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 20

1. Bracka Anna przewodniczący
2. Osiecka-Kardyka Sonia zastępca przewodniczącego
3. Gruchel Agnieszka sekretarz
4. Bednarek-Warzybok Karolina skarbnik

 

 

nowy numer konta Rady Rodziców

70 2490 0005 0000 4004 2066 2270

 

WYDATKI Z FUNDUSZU RADY RODZICÓW ZWIĄZANE Z REMONTEM

 

R  O  Z  L  I  C  Z  E  N  I  E      F  I  N  A  N  S  Ó  W     R  A  D  Y    R  O  D  Z  I  C  Ó  W

Za   okres    01.09.2015r - 20.06.2016r

 

 

 

R  O  Z  L  I  C  Z  E  N  I  E       F  I  N  A  N  S  Ó  W       R  A  D  Y     R  O  D  Z  I  C  Ó  W

za  okres  od  01.09.2016r  do  20.06.2017r