Chodzi mi o to, aby język giętki

Powiedział wszystko, co pomyśli głowa:

A czasem był jak piorun jasny, prędki,

A czasem smutny jako pieśń stepowa,

A czasem jako skarga nimfy miętki,

A czasem piękny jak aniołów mowa…

Aby przeleciał wszystka ducha skrzydłem.

Strofa być winna taktem, nie wędzidłem

                                -Juliusz Słowacki

 

 Logopeda szkolny zaprasza!

mgr Dagmara Karkoszka 

  

  • Podstawowe zadania logopedy

  • Etapy rozwoju mowy

  • Zabawy buzi i języka, czyli ćwiczenia logopedyczne dla każdego

 

Zadania logopedy szkolnego:

 - przeprowadzanie wstępnych badań przesiewowych,

 - diagnozowanie logopedyczne,

 - prowadzenie terapii indywidualnej i grupowej,

 - współpraca z wychowawcą, rodzicami, psychologiem i pedagogiem szkolnym.

   

Cele terapii:

 - stymulowanie rozwoju mowy,

 -kształtowanie prawidłowej mowy przez korygowanie zaburzeń fonetycznych, leksykalnych, gramatycznych,

 -doskonalenie mowy już ukształtowanej,

 -usprawnianie technik czytania i pisania,

 -kształtowanie twórczej aktywności słownej,

 -wdrażanie do praktycznego wykorzystania nawyków poprawnej wymowy, przyswojonych w toku ćwiczeń.

  

Korygowanie wad wymowy polega na:

 -ćwiczeniach oddechowych,

 -ćwiczeniach narządów artykulacyjnych,

 - ćwiczeniach słuchowych,

 -ćwiczeniach właściwych tj.

  • wywoływanie głoski w izolacji, sylabie, zadaniu

  • utrwalanie wywołanej głoski

  • automatyzacja głoski.

  

Etapy rozwoju mowy 

WIEK DZIECKA

ARTYKULACJA GŁOSEK

pierwsze miesiące życia

powstają przypadkowe dźwięki tzw. głużenie

ok. 6 miesiąca życia

powtarzanie usłyszanych dźwięków tzw. gaworzenie

1-2 rok życia

pojawiają się pierwsze wyrazy: mama, tata, baba. Dziecko wymawia samogłoski ustne: a, o, e, i, u, y oraz spółgłoski: p, b, m, d, t, n , a także zmiękczone: pi, bi, mi

2-3 rok życia

pojawiają się proste zdania, dziecko wymawia samogłoski nosowe: ę, ą i spółgłoski: w, f, wi, fi, ś, ź, ć, dź, ń, l, li, k, g, ch, ki, gi, chi, j, ł, pojawiają się spółgłoski s, z, c, dz

4-5 rok życia

pojawia się głoska r oraz głoski: sz, ż, cz, dź

5-6 rok życia

utrwalane są głoski: sz, ż, cz, dż

7 rok życia

technika mówienia opanowana

 

Ćwiczenia logopedyczne

 Jeśli mówić pięknie chcesz,
To do pracy bierz się bierz,
Najpierw język ostro ćwicz,
Pokaż nosek, brodę w mig.
Teraz w prawą, lewą stronę.
Te ćwiczenia już zrobione,
To jest łatwe – prawda? Więc …
Teraz wargi swoje męcz.
Górną nałóż na tę dolną,
Później dolną przykryj górną.
Och, na pewno nie jest trudno.
Więc rozwesel minę chmurną.
Teraz usta w ryjek zrób,
Abyś pięknie mówić mógł.

 /I. Sztabińska/

 

Warunkiem prawidłowego wymawiania głosek jest sprawne funkcjonowanie narządów artykulacyjnych: języka, warg, podniebienia miękkiego oraz żuchwy. Ich ruchy powinny być celowe i bardzo dokładne. Z tego powodu należy je ćwiczyć, aby wypracować maksymalną precyzję działania.

 

1. Ćwiczenia języka:

- unoszenie wysuniętego języka do nosa,

- opuszczanie wysuniętego i języka na brodę,

- przesuwanie języka na boki na zewnątrz jamy ustnej,

- wypychanie językiem policzków,

- unoszenie języka na wałek dziąsłowy za górnymi zębami,

- przesuwanie podniesionego języka wzdłuż podniebienia w kierunku gardła,

- kląskanie ( zabawa w „jedzie konik”),

- układanie języka w rurkę,

- liczenie językiem zębów,

- układanie języka w „koci grzbiet”,

- formowanie szerokiego i wąskiego języka w jamie ustnej.

 

2. Ćwiczenia warg:

- cmokanie,

- parskanie, prychanie,

- zakładanie warg na siebie przy zaciśniętych zębach,

- naprzemienne układanie warg w dzióbek i uśmiech,

- przygryzanie, zaciskanie, rozluźnianie warg,

- układanie warg jak do wymawiania samogłosek: A, O, E, U, I ,Y.

 

3. Ćwiczenia policzków:

- wydymanie i wciąganie policzków do wewnątrz,

- zaciskanie mięśni (pokaż jak się złościsz),

- marszczenie policzków dłońmi ( pokaż jak się martwisz),

- masowanie policzków okrężnymi ruchami.

 

4. Ćwiczenia żuchwy:

- opuszczanie żuchwy do maksymalnego otwarcia jamy ustnej,

- robienie kółek żuchwą-raz w prawą raz w lewą stronę,

- naśladowanie ruchu przeżuwania,

- żucie gumy,

- naśladowanie odruchu ziewania,

- energiczne ruszanie żuchwą we wszystkich kierunkach.

 

5. Ćwiczenia podniebienia miękkiego:

- nabieranie powietrza ustami i wydychanie nosem,

- naśladowanie odruchu kaszlu z wysuniętym językiem i przy otwartej buzi,

- płukanie gardła,

- chuchanie (zabawa w rozgrzewanie rąk).