Wersja papierowa dostępna jest w bibliotece szkolnej.

 

 STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 20 W RUDZIE ŚLĄSKIEJ