Kryteria oceniania klasa 1

Kryteria oceniania klasa 2

Kryteria oceniania klasa 3

Przedmiotowy System Oceniania - język polski

Przedmiotowy System Oceniania z matematyki

Przedmiotowy System Oceniania - język angielski klasa I - III - nauka stacjonarna

Przedmiotowy System Oceniania - język angielski klasa I - III - nauka zdalna

Przedmiotowy System Oceniania - język angielski klasa IV-VIII - nauka stacjonarna

Przedmiotowy System Oceniania - język angielski klasa IV-VIII - nauka zdalna

Przedmiotowy System Oceniania - język niemiecki klasa VII-VIII

Przedmiotowy System Oceniania z fizyki dla klas VII-VIII

Przedmiotowy System Oceniania z informatyki w klasach IV-VII - mgr Olga Wieloch

Przedmiotowy system oceniania z informatyki dla klas VIII - mgr inż. Tomasz Fic

Przedmiotowy System Oceniania z techniki w klasie IV-V - mgr Olga Wieloch

Przedmiotowy system oceniania z Techniki dla klas IV - mgr inż. Tomasz Fic

Przedmiotowy system oceniania z Techniki dla klas VI - mgr inż. Tomasz Fic

Przedmiotowy system oceniania z EDB dla klas VIII

Przedmiotowy System Oceniania z przyrody

Przedmiotowy System Oceniania z geografii

Przedmiotowy System Oceniania z biologii

Przedmiotowy system oceniania z chemii dla klas VII-VIII

Przedmiotowy System Oceniania z wiedzy o społeczeństwie

Przedmiotowy System Oceniania z historii

Przedmiotowy System Oceniania z religii w klasach I-IV

Przedmiotowy System Oceniania z religii w klasach V-VIII

Przedmiotowy System Oceniania z muzyki

Przedmiotowy System Oceniania z plastyki IV-VII

Przedmiotowy System Oceniania z WF