Na podstawie Zarządzenia Nr SP.0050.2.345.2023 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 1 grudnia 2023 r. w sprawie ustalenia terminów przerw w pracy przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Ruda Śląska w roku szkolnym 2023/2024 ustalono terminy dyżurów w następujących przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych:

LIPIEC

SIERPIEŃ