Informujemy, że Szkoła Podstawowa nr 20 w Rudzie Śląskiej prowadzi rekrutację uzupełniającą na wolne miejsca w oddziale przedszkolnym.

Rekrutacja uzupełniająca odbędzie się drogą internetową. Po rejestracji internetowej należy złożyć w placówce wniosek o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi
spełnienie przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę w uzupełniającym postępowaniu rekrutacyjnym.
Rejestracja kandydatów przystępujących do naboru – wprowadzenie do sytemu wniosków na stronie dla rodziców i dostarczenie wniosków papierowych do placówki odbędzie się w terminie:
Od 3 czerwca 2024 od godz.8. 00 - 10 czerwca 2024 r. do godziny 15.00

NABÓR ELEKTRONICZNY WNIOSEK DO POBRANIA NA STRONIE:
www.rudaslaska.przedszkola.vnabor.pl